Vaccinationer

Vaccinationer 

Barnens vaccinationer, enligt det svenska vaccinationsprogrammet, sköts på Barnhälsovården upp till 6 års ålder.
Influensa- och pneumokockvaccination utförs varje höst. Har du fyllt 65 år är vaccinationen gratis. 

Vid utlandsresa kan vi hjälpa dig med de flesta vaccinationer. Undantag är länder där vaccination krävs mot gula febern eller om du planerar att resa med boende under primitiva förhållanden. I dessa fall ber vi dig kontakta infektionskliniken på lasarettet. Reser du på uppdrag av ditt företag ber vi dig kontakta din företagshälsovård.

Länkar

Medical Link, Vaccinationsguiden vaccination.nu

Vaxiluskerna

Välkommen att ringa för information och ev. bokning av vaccinationstid.

Ekeby vårdcentral (Skåne) drivs av: