Samtalsterapi/kurator

Samtalsterapi hos vår Kurator

 

Ibland hamnar man i livssituationer då man behöver stöd och hjälp för att komma vidare.

Som kurator erbjuder jag bearbetande och stödjande samtal vid:

  • Kriser/sorg
  • Depression/nedstämdhet
  • Stress
  • Ångest/oro
  • Långvarig smärtproblematik
  • Relationsproblem
  • Sömnsvårigheter
  • Missbruk

Vid behov bistår jag också med information, vägledning och samarbete med myndigheter och andra instanser i samhället. Jag kan även delta vid rehabmöten tillsammans med arbetsplats och Försäkringskassa.

Tillsammans jobbar vi målinriktat med din problemställning under en begränsad tid. Ett samtal kostar 200 kr och ingår i högkostnadskortet.

Till mig kan du komma via remiss från läkare. Du kan också lämna in en egenremiss som finns att hämta i receptionen på vårdcentralen eller ladda ner den här och skicka in. I den får du själv fylla i kort info om dig själv och vad du vill ha hjälp med. Därefter hör jag av mig till dig för tidsbokning av bedömningssamtal.

Jag är socionom med flera års erfarenhet som kurator inom Hälso- och sjukvård. Jag är vidareutbildad i Kognitiv Beteendeterapi (KBT) Steg 1.

 

 

Välkommen!

Magdalena Persson

Kurator

Ekeby Vårdcentral drivs av: