MMS

MMS Multi Modala SmärtTeam

 

Ekeby vårdcentral har en ackreditering med Region Skåne för smärtrehabilitering i team enligt rehabiliteringsgarantin.

Förutsättningarna för att erhålla rehabiliteringen är att du har haft långvarig smärta i minst tre månader från nacke, skuldror och/eller ländrygg eller generaliserad smärta, t.ex fibromyalgi, att du är i yrkesför ålder (16-70 år) och att läkaren där du är listad skickar en remiss till oss.

Under 8 veckor kommer du att behandlas på vårdcentralen både individuellt och i grupp. Under dessa dagar kommer du att få träffa läkare, kurator, sjukgymnast, massör och arbetsterapeut.

 

Läkare startar upp behandlingen med att ta en nuläges-status på dig och dokumenterar sjukskrivningsstatus, ICF och EQ5D. Därefter får du träffa övriga i teamet.

 

Kurator har du samtal med kring psykologiskt förhållningssätt, undervisning och andra strategier som leder till att öka förutsättningarna för att stärka din handlingskraft och genomtänkt planering för framtiden såsom återgång till arbete. Du får även hemuppgifter av kurator.

 

Sjukgymnast har individuella behandlingar med dig såsom fysisk träning och fysisk aktivitet med målsättning att öka även din vardagsmotion. Sjukgymnast har även undervisning i smärta och smärthantering samt behandlar din smärta med t ex akupunktur. Arbetsterapeut har individuell bedömning av dig och gör även arbetsplatsbesök samt samverkar med försäkringskassan och arbetsförmedlingen vid behov.

 

Vårdcentralens MMS-team träffas regelbundet och går igenom nuvarande status samt förändrar eventuell vård efter ditt nuvarande behov. Efter avslutad behandling träffar du återigen läkare för dokumentation av sjukskrivningsstatus, ICF samt EQ5D. Detta upprepas även efter 3 månader. Teamet har även en koordinator som håller i registrering av patienter samt håller sig informerad om nya riktlinjer från region Skåne samt håller kontakt med eventuella andra vårdenheter som remitterat patienter till Ekeby vårdcentral.

 
 
 

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta mottagningen 042-406 09 20 för vidare kontakt med Eva Damkjaer.

Ekeby Vårdcentral drivs av: