Arbetsterapeut

Arbetsterapeut

 Vår arbetsterapeut arbetar i huvudsak med:

  • Multimodal smärtrehabilitering
  • Handträning och utprovning av prefabricerade handortoser
  • Remiss för utprovning av hjälpmedel eller behandling av arbetsterapeut på lasarettet
  • Ergonomiska råd samt arbetsplatsbesök
  • Stöd i vardagsstruktur (vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller vid utmattningssyndrom)

Vid långtidssjukskrivning eller arbetslöshet finns hon även som resurs för kontakt med Försäkringskassan och /eller Arbetsförmedlingen.

 

 

Välkommen!

Ekeby Vårdcentral drivs av: