Avgifter

Klicka här för att läsa mer på 1177

Sammanfattning

Här hittar du information om de vanligaste patientavgifterna som gäller för besök på mottagning och när du är inlagd på sjukhus. Patientavgifter gäller både de mottagningar och sjukhus som Region Skåne driver, och de som är privata och har avtal med Region Skåne.

Avgifter för till exempel intyg och vid vaccination gäller de mottagningar och sjukhus som Region Skåne driver, och kan skilja sig åt hos privata vårdgivare med avtal med Region Skåne. 

Avgifter vid besök på mottagning

Har du frågor om betalning och avgifter, kontakta Patientservice på telefonnummer 0771-111 444. 

► All vård är avgiftsfri för barn och ungdomar under 20 år. 
► För dig som fyllt 85 år är vårdbesök avgiftsfria i hela Sverige.

 

 

Besök på vårdcentralen kronor
vårdcentralen 200 kr
Hos sjuksköterska, undersköterska, distriktssköterska 0 kr
samma avgifter gäller även kvällar och helger  
   
Övriga besök   
Hembesök se besökstyper ovan, följer samma avgifter
Mödrahälsovård och barnhälsovård 0 kr
Habilitering 0 kr
Mammografi 0 kr

 

 

Uteblivet besök

Hör av dig om du inte kan komma till ett bokat besök, då kan någon annan få din tid. Besöket ska avbokas senast 24 timmar före utsatt tid. Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala avgift. För en del typer av besök blir det dubbel avgift vid uteblivande av besök. Om du uteblir från ett avgiftsbefriat besök blir avgiften 300 kronor för dig över 20 år. Kostnaden för ett uteblivet besök registreras inte i ditt högkostnadskort och frikort gäller inte.

Om du får vänta längre än 30 minuter

Du ska inte behöva vänta i mer än 30 minuter vid ett planerat tidsbeställt besök. Får du vänta längre än 30 minuter behöver du inte betala någon patientavgift. Du får då tillbaka den patientavgift du har betalat. Återbetalning av avgiften görs bara vid det aktuella besöket och inte i efterhand.

Vissa besök är undantagna:

  • Akutbesök, även om du fått en angiven tid
  • Besök för hälsokontroll och vaccinering för utlandsvistelse

Högkostnadskort och frikort

Du behöver inte betala mer än 1150 kronor per år i patientavgifter i öppenvården. Visa ditt högkostnadskort i kassan vid varje besök.

Högkostnadsskyddet innebär att du inte behöver betala mer än 1150 kronor under ett år för läkarbesök, sjukvårdande behandling och patientavgift för recept. När du kan visa att du uppnått 1150 kronor kan du be om ett frikort som innebär avgiftsfri vård under resten av tolvmånadersperioden.

Till patientavgifter räknas både de avgifter du betalar hos Region Skånes mottagningar och även avgifter hos de privata vårdgivare som har avtal med Region Skåne. Om du söker vård i ett annat landsting ingår även dessa patientavgifter i högkostnadsskyddet.

Hur förs betalda besöksavgifter in i högkostnadskortet?

Din betalda avgift förs in i högkostnadskortet vid besökstillfället av vårdpersonalen på den mottagning du besökt i Skåne. Visa därför alltid ditt högkostnadskort i kassan vid varje besök. Högkostnadskortet och frikortet kan du använda i hela Sverige.

Vårdbesök hos andra landsting och vårdgivare

Om du besökt vården i ett annat landsting eller en privat vårdgivare med avtal med något landsting, så behöver du i efterhand visa upp ett kvitto på den betalda avgiften hos exempelvis din vårdcentral i Skåne och då kan besöket föras in i högkostnadskortet. Detta gäller även vid digitala vårdbesök hos exempelvis kry.se eller mindoktor.se. Det är viktigt att det står på kvittot eller fakturan att den utförda vården ingår i vårdavtalet med ett landsting eller en region.

Högkostnadsskyddet täcker inte:

  • kostnader för uteblivna besök
  • hälsoundersökningar och hälsokontroller
  • vaccinationer
  • kostnader för intyg
  • de avgifter du betalar per dag när du blir inlagd på sjukhus.

För att få frikort

Vid varje besök ber du personalen att anteckna de avgifter du betalt i ett så kallat högkostnadskort. Kortet får du på mottagningen eller i den kassa där du betalar. Du kan även spara alla vårdkvitton och senare visa upp dem. Personalen ser då till att rätt summa skrivs in i högkostnadskortet. Du måste själv kontrollera att du kommit upp till den summa som ger dig frikort.

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 20 år i samma familj (samma hushåll) har ett gemensamt högkostnadsskydd. Det innebär att deras avgifter räknas samman och ger frikort om de överstiger 1150 kronor. Varje barn bör ha ett eget högkostnadskort.

Om du tappat frikortet

Om du har tappat ditt frikort, kontakta personalen där du får vård.

Ekeby Vårdcentral drivs av: