Avgifter

Patientavgifter i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Här hittar du information om de vanligaste patientavgifterna som gäller för besök på mottagning och när du är inlagd på sjukhus. Patientavgifter gäller både de mottagningar och sjukhus som Region Skåne driver, och de som är privata och har avtal med Region Skåne

Avgifter för till exempel intyg och vid vaccination gäller de mottagningar och sjukhus som Region Skåne driver, och kan skilja sig åt hos privata vårdgivare med avtal med Region Skåne. 

Avgifter vid besök på mottagning

Har du frågor om betalning och avgifter, kontakta Patientservice på telefonnummer 0771-111 444. 

► All vård är avgiftsfri för barn och ungdomar under 20 år. 
► För dig som fyllt 85 år är vårdbesök avgiftsfria i hela Sverige.

Besök på vårdcentral

 Kronor

Vårdcentral   

200 kr               

Hos sjuksköterska, undersköterska och distriktssköterska

0 kr

Samma avgifter gäller även kvällar och helger

 

Besök på sjukhus och i specialistvården

 

Läkarbesök    

300 kr

Läkarbesök efter remiss   

100 kr

Hos övrig vårdpersonal   

200 kr

Akutmottagning på sjukhus  

400 kr

Övriga besök

 

Hembesök

se besökstyper ovan, följer samma avgifter

Mödrahälsovård och barnhälsovård  

0 kr

Habilitering   

0 kr

Mammografi    

0 kr

 

 

Gynekologisk cellprovskontroll, 23-70 år

0 kr

Hälsoundersökning av stora kroppspulsådern - män över 65 år

120 kr

Ungdomsmottagning

0 kr

Privat sjukgymnastik utanför vårdcentral 

200 kr

 

Betalning

Avgiften betalas vid besöket, gärna med kort. Du som valt att inte betala patientavgift i samband med besöket får en faktura hemskickad. Vid fakturering tas en faktureringsavgift ut på 50 kronor, utom i de fall när betalning inte kunnat tas emot vid besökstillfället. Om fakturan inte betalas tillkommer en påminnelseavgift på 60 kronor. 

 

Uteblivet besök

Hör av dig om du inte kan komma till ett bokat besök, då kan någon annan få din tid. Besöket ska avbokas senast 24 timmar före utsatt tid. Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala avgift. För en del typer av besök blir det dubbel avgift vid uteblivande av besök. Om du uteblir från ett avgiftsbefriat besök blir avgiften 300 kronor för dig över 20 år. Kostnaden för ett uteblivet besök registreras inte i ditt högkostnadskort och frikort gäller inte.

Om du får vänta längre än 30 minuter

Du ska inte behöva vänta i mer än 30 minuter vid ett planerat tidsbeställt besök. Får du vänta längre än 30 minuter behöver du inte betala någon patientavgift. Du får då tillbaka den patientavgift du har betalat. Återbetalning av avgiften görs bara vid det aktuella besöket och inte i efterhand.

Vissa besök är undantagna:

Akutbesök, även om du fått en angiven tid.

Besök för hälsokontroll och vaccinering för utlandsvistelse.

 

Högkostnadskort och frikort

Högkostnadsskyddet gäller för all sjukvård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus.

Högkostnadskyddet innebär att du betalar högst 1150 kronor i patientavgifter under en sammanhängande period på 12 månader. När summan 1150 kronor har uppnåtts på ditt högkostnadskort har du rätt att få frikort som berättigar avgiftsfria besök. Frikortet gäller från det datum du uppnått 1150 kr. Frikortets giltighetstid räknas från det första betalda besöket på högkostnadskortet och 12 månader framåt.

 

 

Klicka här för att läsa mer 

Ekeby vårdcentral (Skåne) drivs av: