Avgifter

Patientavgifter

 

Vi följer samma avgifter som Region Skåne.

Klicka på länken nedan för att se aktuella avgifter för besök på vårdcentral samt andra mottagningar.

Du kan också läsa mer om Högkostnadsskydd, Frikort, Betalning och Återbud.

 

 Klicka här för att se Patientavgifter

Ekeby vårdcentral (Skåne) drivs av: