Lista ditt barn hos oss

Lista ditt barn hos oss

För att ert barn skall gå på Achima BVC måste du göra ett aktivt val genom att fylla i blankett för val av BVC. Du kan göra ditt val redan innan barnet är fött hos mödravården, där du får valblankett. De lämnar sedan blanketten till den BVC som ni valt för ert barn. Ni kan också hämta blanketten hos oss eller på Region Skånes hemsida.

Du lämnar sedan blanketten till oss eller skickar den med post (adress under kontakt) så registrerar vi ditt barn hos oss. Inom Hälsoval Skåne ska man göra två val för sitt barn (0-6år), val av barnavårdcentral och av hälsoenhet/vårdcentral (dit du vänder dig om ditt barn blir sjukt).

Ekeby vårdcentral (Skåne) drivs av: