Basprogrammet

Basprogrammet

 

Vid varje besök har du som förälder möjlighet att ta upp dina frågor, funderingar och tankar.
Vi väger, mäter längd och mäter huvudomfång vid varje besök

0-14 dagar

 

Inskrivning med hembesök eller besök på BVC

2-4 veckor

 

 

Ni träffar er BVC sköterska. Längd, vikt och barnets allmäntillstånd undersöks varje vecka.

 

5-7 veckor

 

 

 

Läkarbesök. Utvecklingsbedömning. Undersökning av bland annat hjärta, lungor, ögon och reflexer. Höfterna kontrolleras så att barnet inte har en medfödd höftledsluxation.

 

2 månader

 

 

Mamma erbjuds ett ”mammasamtal” där vi pratar om hur mamma mår och hur hon upplevt den första tiden.

 

3 månader

 

 

 

Ditt barn erbjuds den första vaccinationen mot difteri, stelkramp kikhosta, polio och HIB (haemophilus influenzae, typ B), samt vaccination mot pneumokocker. Information om smakportioner.

 

4 månader

 

Vikt och längd

 

5 månader

 

 

Andra vaccinationen mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, HIB och pneumokocker.

 

6 månader

 

Läkarbesök

 

8 månader

 

Utveckling, längd, vikt och barnsäkerhet

 

10 månader

 

Läkarbesök

 

1 år

 

 

Tredje vaccinationen mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, HIB och pneumokocker.

 

18 månader

 

 

Läkarbesök. Ditt barn erbjuds vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

 

2½-3år

 

Besök hos BVC sköterskan. Utvecklingsbedömning, språkutveckling och föräldrasamtal.

 

4 år

 

 

Besök hos BVC sköterskan. Utvecklingsbedömning, språkutveckling, syn, hörsel, tal, kost, sömn och föräldrasamtal.

 

5-5½+år

 

 

 

Besök hos BVC sköterskan. Vi gör en genomgång inför skolstarten. Den fjärde vaccinationen mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio erbjuds. Vid behov gör vi en utvecklingsbedömning.

Ekeby vårdcentral (Skåne) drivs av: